• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khe hở môi – vòm miệng từ 27/5/2024 tại BVĐKQN – Liên hệ: Bs CK2 Nguyễn Minh Đức 0905309192. Xem THÔNG BÁO!

Thanh niên với văn hóa ứng xử

  • PDF.

Trong mỗi người đều có thể nhìn thấy những cái xấu của người khác một cách dễ dàng, song để nhận ra lỗi lầm, khuyết điểm của chính mình thì không đơn giản. Khi nói đến văn hóa ứng xử, người ta thường tìm về cội nguồn của những giá trị văn hóa truyền thống. Bởi vì, "Văn hóa" là những giá trị vật chất và tinh thần của một dân tộc, là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, là biểu hiện của văn minh. "Ứng xử" là sự thể hiện thái độ, hành động thích hợp trước những việc có quan hệ giữa mình với người khác. Văn hóa ứng xử là cách đối nhân xử thế thích hợp giữa người với người trong cuộc sống. Việc ứng xử có văn hóa không chỉ tạo nên nét đẹp cho từng cá nhân, mà còn phản ánh bản sắc văn hóa của một cộng đồng, một quốc gia, một dân tộc.

IMG_3306

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 6 2012 21:10

Tiết kiệm tiền của dân, của nước và của bản thân mình

  • PDF.

Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời,

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức, thì không thành người”.

hochiminh1

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 20:21

Công tác đoàn và phong trào Thanh niên trong toàn viện

  • PDF.

“Năm Thanh Niên 2011”  với chủ đề  “Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thế hệ trẻ”, tuổi trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam liên tục đạt được những kết quả đáng tự hào và được công nhận danh hiệu “ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH XUẤT SẮC” năm 2011.

congtacdoan

Đọc thêm...

Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

  • PDF.

Đoàn Cơ sở Bệnh Viện đa khoa Quảng Nam là tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Quảng Nam, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ BVĐK Quảng Nam. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ BVĐK Quảng Nam, sự chỉ đạo nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Quảng Nam cùng với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn BV, Đoàn Cơ sở Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Nam đã phát huy được ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và trí tuệ tuổi trẻ, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển, góp phần cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Hơn 30 năm qua, tuổi trẻ Đoàn Cơ sở Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Nam luôn gương mẫu, học tập, phấn đấu, rèn luyện, vừa "hồng" vừa "chuyên", xung kích, tình nguyện đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

I. NHÂN SỰ QUA CÁC THỜI KỲ:

Bí Thư Đoàn Thanh Niên BVĐK Quảng Nam qua các thời kỳ :

1. Đ/c Nguyễn Văn Quế

2. Đ/c Nguyễn Đình Chi

3. Đ/c Trình Văn Truyền

4. Đ/c Phạm Ngọc Chương

5. Đ/c Nguyễn Lương Việt

6. Đ/c Hồ Hữu Đại

6. Đ/c Nguyễn Nho Tín

7. Đ/c Dương Ngọc Vinh

Bí Thư Đoàn Thanh Niên BVĐK Quảng Nam hiện nay :

Đ/c Dương Ngọc Vinh

II. CHỨC NĂNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam, là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng,  đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng.

Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đoàn Thanh niên là đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội như lời Bác đã khẳng định: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Đây là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí, vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

Nhu cầu và lợi ích luôn gắn liền với mỗi con người trong đời sống xã hội. Bất kỳ một tổ chức chính trị - xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Đoàn TNCS HCM.

III. NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:

1. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam…nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN.

2. Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng.

Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải thông qua những phong trào, những hành động Cách mạng cụ thể. Đoàn không thể chỉ nói suông, giáo dục mang tính kinh viện, giáo điều mà phải tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, qua các công việc và phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn.

3. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa Nghị quyết và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc, tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng.

IV. TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN BVĐK QUẢNG NAM :

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa Quảng Nam là tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Nam, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ BVĐK Quảng Nam.

BCH Đoàn CS BVĐK QN gồm 7 đồng chí :

1. Đ/c Dương Ngọc Vinh         - Bí Thư

2. Đ/c Nguyễn Lương Quang   - Phó Bí Thư

3. Đ/c Châu Ngọc Chính         - UV Thường vụ

4. Đ/c Nguyễn Thái Nguyên    - UV BCH

5. Đ/c Thủy Châu Quý             - UV BCH

6. Đ/c Nguyễn Văn An             - UV BCH

7. Đ/c Bùi Ngọc Tài                 - UV BCH

Tổ chức Đoàn CS BVĐK QN:

Hơn 250 Đoàn Viên Thanh Niên đang sinh hoạt tại 06 Chi đoàn

1. Chi đoàn Ngoại Tổng hợp :

Đ/c Thủy Châu Quý - Bí thư

2. Chi đoàn Ngoại Chấn thương – Sản:

Đ/c Nguyễn Tấn An - Bí thư

3. Chi đoàn hệ Nội – Lão khoa:

Đ/c  Nguyễn Lương Quang - Bí thư

4. Chi đoàn LCK - Phòng khám - Cấp cứu - Đông y – PHCN:

Đ/c  Nguyễn Thái Nguyên - Bí thư

5. Chi đoàn Cận Lâm Sàng – Dược – Hành Chính:

Đ/c Lê Tấn Sanh - Bí thư

6. Chi đoàn Hồi sức Cấp cứu-  Phẫu thuật Gây mê:

Đ/c Bùi Ngọc Tài - Bí thư

V. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :

1. Công tác tham mưu để thực hiện nhiệm vụ của Đoàn:

- Tham mưu cho cấp ủy và Lãnh đạo nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước do Bệnh viện và Đoàn cấp trên tổ chức.

- Triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong năm

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt về “Quy tắc ứng xử của CBVC trong các đơn vị sự nghiệp y tế”.

2. Kết quả tổ chức các mặt công tác và phong trào hành động của Đoàn.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, tạo ra sân chơi lành mạnh cho các bạn ĐVTN:

- Tổ chức giải bóng đá Mini Đoàn BVĐK Quảng Nam mở rộng nhân ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

- Tham gia Giải bóng chuyền giao lưu mở rộng do Chi đoàn Văn phòng công an tỉnh Quảng Nam tổ chức.

- Hướng dẫn và tham gia tổ chức thành công đại hội các chi đoàn, hướng tới xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đoàn Bệnh viện và Đại hội đoàn các cấp.

3. Kết quả hai phong trào lớn của Đoàn:

Phong trào “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”

Đây là hoạt động liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, vì vậy BCH Đoàn BVĐK Quảng Nam luôn quan tâm, động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để ĐVTN tham gia các lớp học tập chính khoá, các lớp học tập chuyên sâu tin học, ngoại ngữ.

Công tác NCKH cũng được coi trọng. Đầu năm 2012, các ĐVTN trong bệnh viện đã đăng ký thực hiện 17 đề tài NCKH cấp cơ sở.

Song song với những hoạt động đoàn và phong trào TN, BCH Đoàn BV luôn xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vẫn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

- Phong trào hiến máu tình nguyện: các cán bộ trẻ khoa Huyết học - Truyền máu đã cùng với khoa và Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức và tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện

- Cử ĐVTN  tham gia đợt tình nguyện, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào TN tại tỉnh Sê Kông và một số tỉnh của nước Cộng Hòa DCND Lào.

- Cử ĐVTN tham gia Lớp huấn luyện cán bộ Đoàn – Hội năm 2012.

- Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn khối các cơ quan lần thứ VI.

- Tham gia triển lãm ảnh tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII.

Phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”

- BCH luôn khuyến khích các bạn ĐVTN tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Đầu năm 2012 đã có 07 ĐVTN đăng ký đi học đại học và sau đại học. BCH Đoàn BV cũng khuyến khích các bạn ĐVTN tham gia học ngoại ngữ…

- Luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao để nâng cao chất lượng KCB.

- BCH đoàn BVĐK Quảng Nam đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch “Năm Thanh niên 2012” với phương châm hành động “ Vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ” như: Ra quân dọn dẹp vệ sinh xung quanh BV,  tổ chức Lễ đăng ký ngân hàng máu sống tại BV…

- Phối hợp cùng Công Đoàn BV tổ chức thành công cuộc thi đổ nước vào chai, đập niêu đất và tìm hiểu các mẹo vặt trong gia đình nhân ngày Quốc tế phụ nữ.

- Tổ chức gặp gỡ, giao lưu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ nhân ngày sinh nhật Đoàn.

- Tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại cơ quan nhân Ngày Thanh niên hành động vì môi trường.

- Tạo điều kiện cho các ĐVTN cùng ĐV chi Đoàn kết nghĩa Văn phòng công an tỉnh Quảng Nam (PV11) tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Bác Hồ và các trò chơi dân gian” nhằm chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 – 19/5/2012).

- Phối hợp với Chi đoàn PV11 thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm trẻ mồ côi–sơ sinh Quảng Nam nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

- Tham giải giải bóng đá Mini Larue Cup.

- Khuyến khích các ĐVTN tham gia đầy đủ các hoạt động thể thao như bóng bàn, cầu lông do Đoàn cơ sở phối hợp với Công đoàn BV tổ chức.

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức chuyến công tác xã hội thăm và tặng quà tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm và đi thăm chứng tích lịch sử Sơn Mỹ tại tỉnh Quảng Ngãi nhân Kỷ niệm 65 năm ngày thương bình liệt sỹ(27/7/1947 – 27/7/2012).

- Tuyển chọn và giới thiệu cho Cấp ủy cũng như Đoàn cấp trên ĐVTN tiêu biểu tham dự chương trình Đào tạo lãnh đạo trẻ 2012 do tổ chức JICA tài trợ.

- Triển khai kế hoạch thực hiện việc tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

- Tham gia giải bóng đá giao hữu chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống lực lượng tin học Công an Nhân Dân do chi Đoàn kết nghĩa văn phòng Công An tỉnh tổ chức.

- Tích cực tập luyện và tham gia các tiết mục văn nghệ để tham gia Hội thi “ Phụ nữ duyên dáng” nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2012.

4. Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền:

Trong năm 2012, Đoàn BVĐK tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu cho Đảng hơn 10 Đoàn viên ưu tú (năm 2011 là 9 ĐVTN) và đã có 8 đồng chí được Chi bộ Đảng xem xét kết nạp (năm 2011 là 2 đồng chí). Nhiều Đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn. 100% ĐVTN tham gia góp ý kiến xây dựng Chi bộ, Đảng bộ bệnh viện và các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Định hướng cơ cấu lại tổ chức Đoàn (từ 06 chi đoàn thành 08 chi đoàn) theo hướng thuận lợi trong hoạt động của các chi đoàn.

VII. THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN:

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “ĐOÀN CƠ SỞ XUẤT SẮC VŨNG MẠNH”

Năm 2010 là Đơn vị dẫn đầu của Khối Văn hóa Xã hội

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn

DTNCSHCM1

Thăm chứng tích lịch sử Sơn Mỹ tại tỉnh Quảng Ngãi nhân Kỷ niệm 65 năm ngày thương bình liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012)

DTNCSHCM2

Thăm và tặng quà tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm nhân Kỷ niệm 65 năm ngày thương bình liệt sỹ

DTNCSHCM3

Hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TN Cộng Sản HCM

DTNCSHCM4

Tham gia giải bóng đá Mini Larue Cup.

DTNCSHCM5

Tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện

DTNCSHCM6

Tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại cơ quan nhân Ngày Thanh niên hành động vì môi trường

DTNCSHCM7

Giao lưu với chi Đoàn kết nghĩa Văn phòng công an tỉnh Quảng Nam (PV11)

DTNCSHCM9

Tham gia văn nghệ chào mừng HNKH của bệnh viện

DTNCSHCM11

Tham gia khám chữa bệnh ở Tây Giang

DTNCSHCM10

Hoạt động tình nguyện tại Tỉnh Sekong-Lào

Video clip giải bóng đá Mini bệnh viện đa khoa Quảng Nam do Đoàn TNCSHCM BV tổ chức

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 13:45

You are here Tổ chức Đoàn Thanh niên CSHCM