• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Lịch trực BV

Phân công trực toàn viện - từ 03/9 đến 09/9 năm 2012

  • PDF.

Xem tại đây

Tải về tại đây 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 15:21

You are here Lịch trực bệnh viện