• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Từ tháng 7 năm 2022, Khoa Phụ Sản BVĐK tỉnh Quảng Nam triển khai khám, tư vấn và điều trị hiếm muộn. Hotline 0235.3821090

Tin tức hoạt động

Kết quả công tác chỉ đạo tuyến 6 tháng đầu năm 2012 bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và duy trì tính bền vững của Đề án 1816 của Bộ Y tế về “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ Bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các Bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”, ngay từ đầu năm 2012 Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816.
dajpg-102815

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 6 2012 18:33

Đề xuất xây dựng mô hình bệnh viện vệ tinh của BVTW Huế

  • PDF.
I. TÌNH HÌNH CHUNG

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 46- NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới với quan điểm " Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước". Đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ. Đảm bảo cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dựa trên quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Y tế đã xây dựng và được phê duyệt tại Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với mục tiêu " Xây dựng và phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển". Hiện nay mạng lưới khám, chữa bệnh đã cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra, đã phát triển đồng bộ cả y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đạt được những thành tựu đáng kể.

twh

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 10:10

You are here Chỉ đạo Tin tức hoạt động