• Phone:0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19: RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG HOẶC DD SÁT KHUẨN - ĐEO KHẨU TRANG - GIỮ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ. PHẢI COI CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

Ứng dụng học thuyết thủy hỏa trong điều trị bệnh

  • PDF.

Bs Huỳnh Tấn Dũng - Khoa YHCT

I. Khái niệm về thuỷ hoả

Mọi thứ trong trời đất dù là vô hình, hữu hình đều do sự vận động của trời đất mà có, hay nói cách khác là do có sự giao hợp lẫn nhau giữa khí trời và khí đất. Khí trời là dương, trong khí trời có cả ảnh hưởng của mặt trời. Khí đất là âm, trong khí đất có cả hơi nước ở đất. Khí trời, khí đất là khí vô hình; ánh lửa, hơi nước là khí hữu hình. Vì thế khi nói đến khí âm dương là đã có sự trung hoà lẫn nhau giữa Khí và Chất. Khí là dương, Chất là âm; trong Khí là dương có khí trời thuộc dương, có khí đất thuộc âm; trong Chất là âm có ánh lửa thuộc dương, có hơi nước thuộc âm. Điều đó cho ta thấy là trong dương và âm đều có âm dương.

Nội kinh viết: “ Trời đất lấy 2 khí âm dương mà hoá sinh muôn vật. Con người lấy 2 khí âm dương mà nuôi sống mọi nơi ”.

thuyhoa

Xem tiếp tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 29 Tháng 9 2018 13:06

You are here Đào tạo Đào tạo nhân viên BV Ứng dụng học thuyết thủy hỏa trong điều trị bệnh