• Phone:0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19: RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG HOẶC DD SÁT KHUẨN - ĐEO KHẨU TRANG - GIỮ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ. PHẢI COI CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

Ứng dụng vạt đùi trước ngoài

  • PDF.

nct

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 6 2017 05:55

You are here Đào tạo Đào tạo nhân viên BV Ứng dụng vạt đùi trước ngoài