• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Khảo sát sự kháng Kháng sinh của trực khuẩn mủ xanh trên in vitro tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong 33 tháng (Từ tháng 01/2007- tháng 10/2009)

  • PDF.
Xem toàn văn tại đây

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 26 Tháng 7 2012 22:52

You are here Đào tạo Đề tài NCKH Khảo sát sự kháng Kháng sinh của trực khuẩn mủ xanh trên in vitro tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong 33 tháng (Từ tháng 01/2007- tháng 10/2009)