Phòng Quản lý Chất Lượng

1. Tên Phòng: Phòng Quản Lý Chất Lượng

2. Liên hệ: Địa chỉ: 01 Nguyễn Du – TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

3. Lịch sử phát triển:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam được thành lập từ năm 1997. Từ đó đến nay, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được bệnh viện đặt lên hàng đầu. Bệnh viện đã đầu tư nhiều cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới... nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống.

Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

qlcl

Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, ngày 31/05/2017, Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định số 396/QĐ-BV thành lập phòng Quản lý chất lượng bệnh viện do Giám đốc – BSCKII. Phạm Ngọc Ẩn làm phụ trách phòng, nhằm mục đích kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của bệnh viện.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

5. Tổ chức nhân sự:

5.1 Lãnh đạo đương nhiệm

- Phụ trách phòng: BSCKII. Phạm Ngọc Ẩn

5.2 Số lượng nhân sự phòng: 03

- Kiêm nhiệm: BS Nguyễn Tuấn Long

- Chuyên trách:

       + ĐDCKI. Dương Thanh Kỳ

       + Ths. Huỳnh Thị Phúc

6. Tóm tắt thành tựu:

Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Phòng đã triển khai và hoàn thành một số công tác, cụ thể như sau:

Năm 2017:

 1.  Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 77/83 tiêu chí
 2.  Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 93%
 3.  Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 311
 4.  Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.04

 

BÀI ĐĂNG NĂM 2018

 1. Ngày hội 5S tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
 2. Phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp cho các vấn đề bằng sơ đồ xương cá
 3. Có nên coi bệnh nhân là khách hàng?

BÀI ĐĂNG NĂM 2019

 1. Báo cáo tự kiểm tra cuối năm 2018 - Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Nam
 2. Tập huấn hướng dẫn xây dựng đề án cải tiến chất lượng và báo cáo sự cố y khoa
 3. 10 thực tế về an toàn người bệnh theo báo cáo của WHO
 4. Hoạt động hưởng ứng ngày An toàn người bệnh thế giới lần thứ nhất

BÀI ĐĂNG NĂM 2020

 1. Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
 2. Chuỗi hoạt động của phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 11 2019 10:05