Kế hoạch hành động phòng chống bệnh do vi rút Ebola tại Việt Nam

Trước tình hình dịch bệnh Ê-bô-la diễn biến phức tạp tại các nước thuộc khu vực Tây Phi. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để vi rút Ê-bô-la xâm nhập vào Việt Nam, ngày 07/8/2014 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ê-bô-la tại Việt Nam

ebola2

Xem toàn văn Kế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh do vi rút Ê-bô-la tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 09 Tháng 8 2014 13:41