Hangman ‘s fracture (gãy cuống cung c2)

Bs Nguyễn Ngọc Tân - Khoa Ngoại TK

gay cung

Xem tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 22 Tháng 8 2019 18:02