• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Bướu giáp nhân

  • PDF.

Bs Lê Văn Thức - Khoa Ngoại TN-LN

bgn

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 12 Tháng 10 2016 15:07

You are here Tin tức Y học thường thức Bướu giáp nhân