• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Tin hoạt động BV

Học tập quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh, người nhà cũng như với đồng nghiệp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 02 buổi học Quy tắc ứng xử và một số kỹ năng giao tiếp.

Có gần 600 cán bộ viên chức trong toàn bệnh viện tham gia. Để đảm bảo cho CNVC được tham gia đầy đủ, 50% cán CBVC tham dự ngày 20 và 50% tham dự ngày 21 tháng 8 năm 2012.

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 8 2012 12:20

Nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân qua công tác lấy mẫu máu

  • PDF.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam là bệnh viện đầu ngành của tỉnh với lượng bệnh nhân đến khám bệnh hơn 500 người/ngày. Nhiều kỹ thuật xét nghiệm đã được triển khai nhằm đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của mọi người dân.

xn

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 8 2012 07:30

Học tập công tác phòng cháy chữa cháy - kỹ năng thoát hiểm - biện pháp chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Được sự hỗ trợ của Phòng tuyên truyền công tác chữa cháy Công an Hà Nội,  Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cho cán bộ viên chức trong toàn bệnh viện học tập công tác phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm vào lúc 13h30 chiều ngày 08 và 09 tháng 8 năm 2012.

Lớp học đầu tiên được triển khai chiều ngày 08 tháng 8 do đồng chí Phạm Nhựt Trường, Phòng tuyên truyền công tác chữa cháy Công an Hà Nội báo cáo. Có hơn 500 cán bộ viên chức đến tham gia trong hai lớp học. 
Qua 02 buổi học tập đồng chí Phạm Nhựt Trường đã nêu bật lên được một số vấn đề trong công tác phòng và chữa cháy, đặc biệt công tác thoát hiểm, sử dụng bình chữa cháy cho cán bộ viên chức bệnh viện để có kiến thức ứng dụng trong việc phòng ngừa và xử trí khi có cháy xảy ra.
Một số hình ảnh của lớp học:

pccc
Học tập công tác phòng cháy, chữa cháy tại bệnh viện

pccc2

Phòng TCCB

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 20:09

Triển khai công tác vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp

  • PDF.

Căn cứ quyết định số 3079/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công tác Bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 06 năm 2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quản lý Vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp;

Thực hiện Chương trình Phòng chống bệnh nghề nghiệp trong ngành Y tế của tỉnh Quảng Nam năm 2012;

Ngày 07 tháng 08 năm 2012 Trung tâm Y tế Dự phòng Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai các Văn bản pháp quy về công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong ngành Y tế và Tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác y tế lao động, bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

atvs1

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 8 2012 20:22

Cán bộ viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam học tập Nghị quyết Trung ương IV của Đảng

  • PDF.

Chiều ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2012, Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam tổ chức 02 lớp học Nghị quyết Trung ương IV khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho tất cả quần chúng ngoài Đảng do đồng chí Lê Thái Bình, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan báo cáo.

Hơn 400 cán bộ viên chức tham dự được báo cáo viên của Đảng uỷ Khối các cơ quan quán triệt Nghị quyết Trung ương IV khoá XI nhằm tạo được sự nhận thức và thống nhất cao trong đảng viên và quần chúng về quan điểm, chủ trương cũng như các giải pháp được nêu trong Nghị quyết; góp phần nâng cao sự đồng thuận trong Đảng, chính quyền, các đoàn thể và quần chúng trong việc thực hiện các chương trình hành động.

Qua 02 buổi học tập Nghị quyết các cán bộ viên chức bệnh viện đã tập trung học tập nghiêm túc, đông đủ.

nq4

nq42

Phòng Tổ chức cán bộ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 11 Tháng 8 2012 06:55

You are here Tin tức Tin hoạt động BV