• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo của BV

Hướng dẫn hội nghị CBVC các khoa, phòng - tiến tới hội nghị CBVC bệnh viện năm 2013.

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 19 Tháng 1 2013 08:49

KẾ HOẠCH Học tập và triển khai về thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 11 2012 20:57

KẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 17 Tháng 10 2012 15:10

Quy trình làm xét nghiệm cho các cá nhân/đơn vị y tế ngoài bệnh viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 10 2012 11:50

Giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam từ 01-09-2012

  • PDF.

1. Giá khám bệnh 

2. Giá giường bệnh 

3. Giá dịch vụ kỹ thuật 

4. Giá phẫu thuật 

5. Giá thủ thuật 

You are here Thông báo của Bệnh viện