• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo của BV

Thư ngõ (V/v Khám sức khỏe cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 07:59

Chương trình đào tạo liên tục năm 2013 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 08:03

Kế hoạch đào tạo liên tục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  • PDF.

Quy định làm việc thường ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2013

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 20:37

You are here Thông báo của Bệnh viện