• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo của BV

Lịch sinh hoạt chuyên môn 2014

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 12:22

Quy định về trách nhiệm của phẫu thuật viên và an toàn phẫu thuật

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 21 Tháng 1 2014 14:23

Hướng dẫn hội nghị CBVC các khoa, phòng tiến tới hội nghị CBVC Bệnh viện năm 2014

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 08:14

Về việc đảm bảo quy trình quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 08:12

Quy định tạm thời xét vào học việc - học việc có hỗ trợ- hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 12:22

You are here Thông báo của Bệnh viện