• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo của BV

Quy định xếp loại thi đua hằng năm và xếp loại lao động hàng tháng năm 2015

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 02 Tháng 2 2015 20:39

Quy đinh làm việc thường ngày Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2015

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 02 Tháng 2 2015 20:25

Hướng dẫn hội nghị CBVC các khoa, phòng

  • PDF.

Thông báo hỗ trợ học sau đại học

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 12 2014 15:03

Thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 10 2014 20:33

You are here Thông báo của Bệnh viện