• Phone:05103.851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:
You are here Thông báo của Bệnh viện Giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam từ 01-09-2012