• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo của BV

Phân công nhiệm vụ của BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012 -2015

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 7 2012 10:21

Kế hoạch đào tạo liên tục Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Kết quả thi kiểm tra tay nghề cho nhân viên mới Chuyên ngành ĐD/NHS/KTV

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 6 2012 14:30

Kế hoạch tổ chức thi kiến thức - tay nghề ĐD/NHS/KTV mới năm 2012

  • PDF.

Hướng dẫn đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Hướng dẫn đại hội Công đoàn cơ sở và Chương trình đại hội:

Click vào đây để tải về

Xem toàn văn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 6 2012 00:23

You are here Thông báo của Bệnh viện