• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Thông báo của BV

Quy trình làm xét nghiệm cho các cá nhân/đơn vị y tế ngoài bệnh viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 10 2012 11:50

Giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam từ 01-09-2012

  • PDF.

1. Giá khám bệnh 

2. Giá giường bệnh 

3. Giá dịch vụ kỹ thuật 

4. Giá phẫu thuật 

5. Giá thủ thuật 

Ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 19:47

V/v thanh toán chế độ BHYT đối với 5 loại thuốc

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 11 Tháng 10 2012 20:51

Phân công nhiệm vụ của BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012 -2015

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 7 2012 10:21

You are here Thông báo của Bệnh viện