• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Lịch thi đấu World Cup 2018, the game gamecardvn online, phòng khám đa khoa thái bình dương

Thông báo của BV

Quy định làm việc thường ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2013

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 20:37

Quy định xếp loại thi đua hằng năm và xếp loại lao động hằng tháng

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 14:44

Hướng dẫn hội nghị CBVC các khoa, phòng - tiến tới hội nghị CBVC bệnh viện năm 2013.

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 19 Tháng 1 2013 08:49

KẾ HOẠCH Học tập và triển khai về thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 11 2012 20:57

KẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 17 Tháng 10 2012 15:10

You are here Thông báo của Bệnh viện