• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo của BV

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  • PDF.

Quy định làm việc thường ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2013

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 20:37

Quy định xếp loại thi đua hằng năm và xếp loại lao động hằng tháng

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 14:44

Hướng dẫn hội nghị CBVC các khoa, phòng - tiến tới hội nghị CBVC bệnh viện năm 2013.

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 19 Tháng 1 2013 08:49

KẾ HOẠCH Học tập và triển khai về thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 11 2012 20:57

You are here Thông báo của Bệnh viện