• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo của BV

Về việc đảm bảo quy trình quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 08:12

Quy định tạm thời xét vào học việc - học việc có hỗ trợ- hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 12:22

Thư ngõ (V/v Khám sức khỏe cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 07:59

Chương trình đào tạo liên tục năm 2013 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 08:03

Kế hoạch đào tạo liên tục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.
You are here Thông báo của Bệnh viện