• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Thông báo của BV

Kế hoạch phòng chống dịch sởi, rubella

  • PDF.

Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh sởi, rubella

Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi (2009)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 4 2014 07:12

Lịch sinh hoạt chuyên môn 2014

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 12:22

Quy định về trách nhiệm của phẫu thuật viên và an toàn phẫu thuật

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 21 Tháng 1 2014 14:23

Hướng dẫn hội nghị CBVC các khoa, phòng tiến tới hội nghị CBVC Bệnh viện năm 2014

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 08:14

Về việc đảm bảo quy trình quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 08:12

You are here Thông báo của Bệnh viện