• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Thông báo của BV

Thông báo hỗ trợ học sau đại học

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 12 2014 15:03

Thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 10 2014 20:33

Kế hoạch khảo sát đánh giá thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng năm 2014

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 21:34

Chương trình Khóa đào tạo Bác sỹ Cấp Cứu

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 7 2014 12:07

Kế hoạch tiêm bổ sung vaccin sởi miễn phí cho NVYT BVĐK tỉnh Quảng Nam năm 2014

  • PDF.

You are here Thông báo của Bệnh viện