• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Thông báo của BV

Kế hoạch vệ sinh bệnh viện năm 2015

  • PDF.

Qui trình chuẩn bị người bệnh chụp phim có sử dụng thuốc cản quang

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 2 2015 13:49

Quy định xếp loại thi đua hằng năm và xếp loại lao động hàng tháng năm 2015

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 02 Tháng 2 2015 20:39

Quy đinh làm việc thường ngày Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2015

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 02 Tháng 2 2015 20:25

Hướng dẫn hội nghị CBVC các khoa, phòng

  • PDF.

You are here Thông báo của Bệnh viện