• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Thông báo của BV

Tổ chức đấu thầu căng tin tại BVĐK tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

thongbao2

 

Xem toàn văn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 4 2017 06:48

Danh mục thuốc cần hội chẩn và phê duyệt trước khi sử dụng

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 19:16

Thông báo về Thể lệ cuộc thi sáng tác Logo (Biểu trưng) và Slogan (khẩu hiệu) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 14:14

Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 15:30

You are here Thông báo của Bệnh viện