• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Các phòng chức năng

  • PDF.
  1. Phòng Điều dưỡng
  2. Phòng Hành chính quản trị
  3. Phòng Kế hoạch tổng hợp
  4. Phòng Tài chính kế toán
  5. Phòng Tổ chức cán bộ
  6. Phòng Vật tư thiết bị Y tế

IMG_1896


Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 10:34

You are here Tổ chức Các phòng chức năng