• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống

  • PDF.

Các bài đăng năm 2017

1. Xuất huyết dưới nhện

2. Dãn não thất

3. Nhân 3 trường hợp bơm cement tại bệnh viện đa khoa quảng Nam


Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 08:36

You are here Tổ chức Các khoa lâm sàng Hệ Ngoại Sản Khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống