• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Lịch trực BV

Phân công trực toàn viện từ 30/7 đến 5/8/2018

  • PDF.

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 7 2018 16:56

You are here Lịch trực bệnh viện