• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Lịch trực BV

Phân công trực toàn viện - từ 23/7 đến 29/7/2018

  • PDF.

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 25 Tháng 7 2018 15:43

You are here Lịch trực bệnh viện