• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Lịch trực BV

Phân công trực toàn viện - từ 12/11 đến 18/11 năm 2018

  • PDF.

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 10 Tháng 11 2018 10:59

You are here Lịch trực bệnh viện