• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Văn bản qui định mới

Thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh

  • PDF.

Ngày 09/7/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 601/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.

tnn

Xem toàn văn tại đây 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 8 2012 21:36

Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2012-2020

  • PDF.

Bộ Y tế đã công bố dự thảo Đề án Giảm quá tải bệnh viện Giai đoạn 2012 - 2020 và Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2012 - 2020 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, mời các bạn xem tại đây:

1. Dự thảo Đề án Giảm quá tải bệnh viện Giai đoạn 2012-2020 

2. Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2012-2020 

quatai

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Quá tải bệnh viện thuộc trách nhiệm Bộ"

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 8 2012 21:39

You are here Khám bệnh Văn bản qui định mới