• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Văn bản qui định mới

Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013

  • PDF.

Ngày 17 tháng 10 năm 2012 tại Hà Nội và ngày 2 tháng 11 năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì Hội nghị “Sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013” lần lượt cho các tỉnh thành ở phía Bắc và phía Nam. Hội nghị còn nghe các báo cáo và thảo luận về “Dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, “Dự thảo Đề án phát triển y tế biển, đảo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Tài liệu của Hội nghị có tại đây

Một số ảnh ở Hội nghị:

so_ket_9_thang

so_ket_9_thang2

so_ket_9_thang3

Phòng KHTH

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 06 Tháng 11 2012 15:05

Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam

  • PDF.

Từ năm 1990 đến nay, ngành Điều dưỡng Việt Nam được sự hỗ trợ của chính phủ và Bộ Y tế đã phát triển nhanh chóng trên các lĩnh vực về quản lý, đào tạo, thực hành và nghiên cứu Điều dưỡng. Trong xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế, chính phủ đã ký Thỏa thuận khung về thừa nhận lẫn nhau với 10 quốc gia ASEAN về việc công nhận dịch vụ Điều dưỡng trong khu vực. Để tăng cường chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo và sử dụng nhân lực điều dưỡng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hội nhập của các nước trong khu vực, Bộ Y tế phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam đã xây dựng Bộ Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam với sự hỗ trợ của Hội Điều dưỡng Canada và chuyên gia điều dưỡng của Đại học Kỹ thuật Queensland – Úc. Tài liệu này đã được các chuyên gia điều dưỡng trong nước, các nhà quản lý y tế và giáo dục điều dưỡng tham gia biên soạn trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn năng lực điều dưỡng của các nước trong khu vực và trên thế giới.

dieu_duong

Trên cơ sở kết luận thẩm định của Hội đồng chuyên môn được thành lập theo Quyết định số 3602/QĐ-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2011, Bộ Y tế ban hành Bộ Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam để các cơ sở đào tạo, sử dụng điều dưỡng nghiên cứu áp dụng và để thông tin cho các nước trong khu vực và Thế giới về chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam.

Mời các bạn xem toàn văn tại đây 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 27 Tháng 10 2012 16:50

Quyết định Ban hành Danh mục Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương

  • PDF.
Ngày 18/9/2012 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định Ban hành Danh mục Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương
Quyết định  Ban hành Danh mục Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu,  thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một  kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương down load tại đây
Phụ lục down load tại đây 01   02 

Thông tư hướng dẫn công tác Gây mê - Hồi sức

  • PDF.

Sau thời gian công bố Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác Gây mê - Hồi sức, ngày 20/8/2012 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư Số: 13/2012/TT-BYT Hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2012.

gmhs2

Mời các bạn xem tại đây 

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 16 Tháng 9 2012 10:35

Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ Y tế

  • PDF.

Ngày 10/9/2012 Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ Y tế.

kkb5

Phòng khám bệnh khoa Nội Tim mạch

Xem tại đây

Các thông tư, chỉ thị liên quan về chăm sóc bệnh nhân:
1.  Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tácđiều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện
2. Thông tư 08/2011/TT-BYT Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện
3. Thông tư 18/2009/TT-BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
4. Chỉ thị 06/2007/CT-BYE về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân
5.Chương trình 527/CTr-BYT nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế.  

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 12 Tháng 9 2012 10:17

You are here Khám bệnh Văn bản qui định mới