• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Văn bản qui định mới

Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020

  • PDF.

Trong thời gian qua, ngành y tế nước ta nói chung, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các bệnh viện được đầu tư, phát triển hơn, nhiều kỹ thuật, công nghệ y học tiên tiến được áp dụng trong khám, chữa bệnh, khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế của người dân được cải thiện, góp phần cứu chữa được nhiều người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo mà trước đây chưa cứu chữa được hoặc phải đi nước ngoài khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hệ thống khám, chữa bệnh của nước ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất cập, thách thức:

Để giải quyết những khó khăn, thách thức nêu trên, trong nhiều năm qua Bộ Y tế đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao năng lực y tế tuyến dưới thông qua việc đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo tuyến, hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ theo Đề án 1816 của Bộ Y tế và các Đề án của Chính phủ.

Xuất phát từ cơ sở thực tiễn nêu trên, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện, Bộ Y tế xây dựng Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020

BV_VETINH1

BVDKQNAM

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - bệnh viện vệ tinh của BV Đa khoa Trung ương Huế

Mời các bạn xem tiếp nội dung Đề án tại đây

Đọc thêm:

  • Quyết định 14/2013/QĐ-TTg: Về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Quyết định 319/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh giai đoạn 2013 -2020".
  • Quyết định 92/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 04 Tháng 7 2013 09:55

Công văn số 95/KCB-NV ngày 29/1/2013 về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh dịp Tết Quý Tỵ 2013

  • PDF.

Ngày 29/01/2013 Bộ Y tế đã ban hành công văn Tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Quý Tỵ. Mời các bạn xem tại đây 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 31 Tháng 1 2013 07:23

Ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam

  • PDF.

Nghề Y nói chung, nghề điều dưỡng nói riêng được phân biệt với các nghề khác bởi nghĩa vụ đạo đức nghề nghiệp mang tính đặc thù, đó là: chăm sóc, điều trị, cứu người, làm giảm nhẹ sự đau đớn của con người do bệnh tật và do các can thiệp y tế. Để hoàn thành nghĩa vụ nghề nghiệp đối với sự ủy thác của xã hội điều dưỡng viên phải vừa giỏi chuyên môn và vừa phải có đạo đức nghề nghiệp. Tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của nghề điều dưỡng.

DdVN

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam được xây dựng dựa trên các cơ sở: (1) Pháp lý: dựa vào Điều 42 Luật Phòng chống tham nhũng; (2) Nghĩa vụ nghề nghiệp của điều dưỡng viên được quy định bởi: các mối quan hệ với người bệnh, đồng nghiệp, nghề nghiệp và xã hội; (3) Những thách thức của y đức trong cơ chế thị trường: nảy sinh những mâu thuẫn trong việc thực thi nghĩa vụ nghề nghiệp của điều dưỡng viên; (4) Trên cơ sở hội nhập quốc tế: tham khảo Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên của Hội đồng Điều dưỡng quốc tế (The ICN Code of Ethics for Nurses; 2000) và Quy tắc đạo đức y học của Hiệp hội Y học thế giới (Medical Ethics manual of the World Medical Asociation; 2005).

Hội Điều Dưỡng Việt Nam đã ban hành "Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam", mời các bạn xem tại đây. 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 10 Tháng 1 2013 09:55

Quyết định Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

  • PDF.

Xem toàn văn tại đây 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 12 2012 20:13

Ban hành Quyết định 4381 /QĐ-BYT ngày 08/11/2012 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2012

  • PDF.

Thực hiện Quyết định số 4381/QĐ-BYT ngày 08\11\2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hành Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2012. Cục Quản lý khám, chữa bệnh gửi tới các đơn vị Quyết định số 4381/QĐ-BYT ngày 08\11\2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bảng Kiểm tra bệnh viện 2012.

1. Quyết định ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện - Xem tại đây 

2. Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2012 dành cho Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa - Tải về tại đây

IMG_2694

Khu kỹ thuật BVĐK tỉnh Quảng Nam

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 17:56

You are here Khám bệnh Văn bản qui định mới