• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Viện phí, BHYT

Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế (theo luật BHYT mới)

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 7 2015 20:04

Những giải pháp thực hiện lộ trình BHYT toàn dân

  • PDF.

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án thực hiện lộ trình tiến đến bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân nhằm mở rộng phạm vi bao phủ về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm mức chi trực tiếp từ người sử dụng dịch vụ… Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2015 có trên 70% dân số tham gia BHYT; đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Luật BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định tính đúng đắn, tính phù hợp trong lựa chọn chính sách tài chính y tế thông qua BHYT - một trong những chính sách an sinh xã hội, rất nhân đạo, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Công tác quản lý Nhà nước về BHYT ngày càng được tăng cường, công tác tuyên truyền về BHYT đã đi vào chiều sâu, đổi mới về hình thức và đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

bhyt

Đọc thêm...

Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân thực hiện mục tiêu công bằng, hiệu quả trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

  • PDF.

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến,

Bộ trưởng Bộ Y tế

Bảo hiểm y tế toàn dân, một chính sách lớn và xuyên suốt

Bảo hiểm y tế (BHYT)  là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là tạo được một cơ chế tài chính hướng tới mục tiêu đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả của người dân. Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là “xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân”. Đến nay, chúng ta đã đánh dấu chặng đường 3 năm triển khai Luật Bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống. Song song với các văn bản triển khai Luật Bảo hiểm y tế, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân quán triệt và thực hiện. Rất nhiều Nghị quyết của Đảng, Chính quyền đã quán triệt việc thực hiện bảo hiểm y tế tế toàn dân, trong đó, đặc biệt, Bộ Y tế mới đề xuất  trình Ban Bí thư dự thảo Nghị Quyết của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

boyte4

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 28 Tháng 6 2012 20:53

You are here Khám bệnh Viện phí, BHYT