• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Khám chữa bệnh

Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản

  • PDF.

Phòng TCKT

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03.01.2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành qui định về hồ sơ và qui trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, có hiệu lực từ ngày 01.04.2014, tại điều 8 điều 9 nêu rõ:

I. Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau:

1. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ đối với người lao động ốm đau do tai nạn rủi ro hoặc mắc các bệnh thông thường không thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và nghỉ việc chăm con ốm, gồm:

1.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

1.2. Một trong các giấy tờ sau:

a) Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) trong trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú;

b) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú (mẫu số C65-HD) hoặc giấy tờ khám chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao), sổ khám chữa bệnh của con (bản chính hoặc bản sao) thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha; tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc con;

c) Bản dịch tiếng Việt được chứng thực (bản chính hoặc bản sao) của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp đối với trường hợp khám, chữa bệnh ở nước ngoài.

Trường hợp người lao động có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau thì giấy tờ nêu tại điểm này là của các con bị ốm.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 13 Tháng 10 2016 19:32

Đọc thêm...

Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế (theo luật BHYT mới)

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 7 2015 20:04

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

  • PDF.

luatBHYT

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Xem toàn văn tại đây

Thông tư hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế

  • PDF.

BHYT1

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Xem toàn văn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 12 2014 13:47

Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế

  • PDF.

tanduoc1

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

  1. Xem toàn văn Thông tư tại đây
  2. Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế 
  3. Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 12 2014 13:54

You are here Khám bệnh