• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Khám chữa bệnh

Thay đổi nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

  • PDF.

Ngày 08/8/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3340/BHXH-ST hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân một số nội dung liên quan đến việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân một số nội dung liên quan đến việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số BHXH như sau:

1. Về mẫu, mã sổ BHXH: Thay thế cụm từ “ Số sổ” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số”. Ví dụ, bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ: 0118000001”, nay được in là “Mã số: 0118000001”. Sổ BHXH được cấp mới, cấp lại theo mẫu mới từ ngày 01/8/2017.

2. Về mẫu, mã thẻ BHYT: Thay thế từ “Số” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số”. Ví dụ, thẻ trước đây in “Số: DT 2010118000001, nay được in là “Mã số: DT2010118000001”. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày…/…/…”. Thẻ BHYT được cấp mới, đổi, cấp lại theo mẫu mới từ ngày 01/8/2017.

3. Sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.

4. Về tra cứu thông tin thẻ BHYT: Cơ sở KCB BHYT khi tra cứu thông tin về thẻ BHYT của người tham gia trên Cổng thông tin giám định BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì liên hệ với phòng/bộ phận giám định BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT để xác minh. Cơ quan BHXH, phòng/bộ phận giám định BHYT có trách nhiệm liên hệ với phòng/bộ phận cấp sổ, thẻ để trả lời cơ sở KCB BHYT về giá trị sử dụng thẻ ngay trong ngày, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh thông tin tới các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn, đơn vị quản lý người tham gia và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đúng nội dung trên.

bh

Mẫu thẻ BHYT mới

Quy trình triển khai kỹ thuật mới và quy trình lưu trữ hồ sơ bệnh án

  • PDF.

Phòng kế hoạch tổng hợp

1. Quy trình triển khai kỹ thuật mới, phương pháp mới

2. Quy trình tiếp nhận,kiểm tra và lưu trữ hồ sơ bệnh án

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 11:15

Các xét nghiệm phải được thực hiện đối với mỗi đơn vị máu và chế phẩm máu

  • PDF.

                                                                   Khoa Huyết học - Truyền máu

Các đơn vị máu toàn phần hoặc chế phẩm máu thu được bằng gạn tách phải được thưc hiện các xét nghiệm bắt buộc sau: Định nhóm máu ABO, Rh(D), xét nghiệm sàng lọc HIV, viêm gan virut B, viêm gan virut C, giang mai, sốt rét.

Định nhóm máu ABO: Phải định nhóm máu bằng huyết thanh mẫu và hồngcầu mẫu.

Định nhóm máu Rh (D)

 Xét nghiệm sàng lọc HIV: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc kháng thể chống HIV 1 và HIV 2 bằng kỹ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật ELISA.

Xét nghiệm sàng lọc viêm gan virut B: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc HBsAg bằng kỹ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật ELISA.Các đơn vị máu lấy từ người hiến máu đã xét nghiệm sàng lọc nhanh viêm gan B trước khi hiến máu vẫn phải thực hiện xét nghiêm sàng lọc này.

Xét nghiệm sàng lọc viêm gan virut C: Phải xét nghiệm sàng lọc kháng thể chống HCV bằng kỷ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật ELISA.

Xét nghiệm sàng lọc giang mai: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc giang mai bằng kỹ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật VDRL.

Xét nghiệm sàng lọc sốt rét: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc sốt rét bằng kỹ thuật có độ nhạy tương đương kỹ thuật tìm ký sinh trùng sốt rét trên tiêu bản giọt đặc đọc bằng kính hiển vi quang học hoặc bằng kỹ thuật nhạy hơn.

tmau

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 10:30

Đọc thêm...

Quy trình lập hồ sơ công việc tại BVĐK tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 7 2017 18:50

Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT(Ban hành kèm thông tư 04/2017 của Bộ y tế)

  • PDF.

Xem taị đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 20 Tháng 7 2017 21:18

You are here Khám bệnh