• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
421

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 12 Tháng 10 2018 05:08

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
251 59.6%
Tạm được
110 26.1%
Sạch sẽ
55 13.1%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?