• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Lịch trực BV

Phân công trực toàn viện - từ 27/05 đến 02/06 năm 2019

  • PDF.

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 25 Tháng 5 2019 17:59

You are here Lịch trực bệnh viện