• Phone: 0235.3851.429
 • Hotline: 19009095
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK Quảng Nam năm 2023 – nộp hồ sơ từ 18/9/2023 đến 17/10/2023

Tổ chức

Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

 • PDF.

Đoàn Cơ sở Bệnh Viện đa khoa Quảng Nam là tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Quảng Nam, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ BVĐK Quảng Nam. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ BVĐK Quảng Nam, sự chỉ đạo nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Quảng Nam cùng với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn BV, Đoàn Cơ sở Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Nam đã phát huy được ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và trí tuệ tuổi trẻ, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển, góp phần cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Hơn 30 năm qua, tuổi trẻ Đoàn Cơ sở Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Nam luôn gương mẫu, học tập, phấn đấu, rèn luyện, vừa "hồng" vừa "chuyên", xung kích, tình nguyện đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

I. NHÂN SỰ QUA CÁC THỜI KỲ:

Bí Thư Đoàn Thanh Niên BVĐK Quảng Nam qua các thời kỳ :

1. Đ/c Nguyễn Văn Quế

2. Đ/c Nguyễn Đình Chi

3. Đ/c Trình Văn Truyền

4. Đ/c Phạm Ngọc Chương

5. Đ/c Nguyễn Lương Việt

6. Đ/c Hồ Hữu Đại

6. Đ/c Nguyễn Nho Tín

7. Đ/c Dương Ngọc Vinh

Bí Thư Đoàn Thanh Niên BVĐK Quảng Nam hiện nay :

Đ/c Dương Ngọc Vinh

II. CHỨC NĂNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam, là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng,  đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng.

Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đoàn Thanh niên là đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội như lời Bác đã khẳng định: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Đây là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí, vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

Nhu cầu và lợi ích luôn gắn liền với mỗi con người trong đời sống xã hội. Bất kỳ một tổ chức chính trị - xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Đoàn TNCS HCM.

III. NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:

1. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam…nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN.

2. Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng.

Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải thông qua những phong trào, những hành động Cách mạng cụ thể. Đoàn không thể chỉ nói suông, giáo dục mang tính kinh viện, giáo điều mà phải tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, qua các công việc và phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn.

3. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa Nghị quyết và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc, tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng.

IV. TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN BVĐK QUẢNG NAM :

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa Quảng Nam là tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Nam, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ BVĐK Quảng Nam.

BCH Đoàn CS BVĐK QN gồm 7 đồng chí :

1. Đ/c Dương Ngọc Vinh         - Bí Thư

2. Đ/c Nguyễn Lương Quang   - Phó Bí Thư

3. Đ/c Châu Ngọc Chính         - UV Thường vụ

4. Đ/c Nguyễn Thái Nguyên    - UV BCH

5. Đ/c Thủy Châu Quý             - UV BCH

6. Đ/c Nguyễn Văn An             - UV BCH

7. Đ/c Bùi Ngọc Tài                 - UV BCH

Tổ chức Đoàn CS BVĐK QN:

Hơn 250 Đoàn Viên Thanh Niên đang sinh hoạt tại 06 Chi đoàn

1. Chi đoàn Ngoại Tổng hợp :

Đ/c Thủy Châu Quý - Bí thư

2. Chi đoàn Ngoại Chấn thương – Sản:

Đ/c Nguyễn Tấn An - Bí thư

3. Chi đoàn hệ Nội – Lão khoa:

Đ/c  Nguyễn Lương Quang - Bí thư

4. Chi đoàn LCK - Phòng khám - Cấp cứu - Đông y – PHCN:

Đ/c  Nguyễn Thái Nguyên - Bí thư

5. Chi đoàn Cận Lâm Sàng – Dược – Hành Chính:

Đ/c Lê Tấn Sanh - Bí thư

6. Chi đoàn Hồi sức Cấp cứu-  Phẫu thuật Gây mê:

Đ/c Bùi Ngọc Tài - Bí thư

V. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :

1. Công tác tham mưu để thực hiện nhiệm vụ của Đoàn:

- Tham mưu cho cấp ủy và Lãnh đạo nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước do Bệnh viện và Đoàn cấp trên tổ chức.

- Triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong năm

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt về “Quy tắc ứng xử của CBVC trong các đơn vị sự nghiệp y tế”.

2. Kết quả tổ chức các mặt công tác và phong trào hành động của Đoàn.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, tạo ra sân chơi lành mạnh cho các bạn ĐVTN:

- Tổ chức giải bóng đá Mini Đoàn BVĐK Quảng Nam mở rộng nhân ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

- Tham gia Giải bóng chuyền giao lưu mở rộng do Chi đoàn Văn phòng công an tỉnh Quảng Nam tổ chức.

- Hướng dẫn và tham gia tổ chức thành công đại hội các chi đoàn, hướng tới xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đoàn Bệnh viện và Đại hội đoàn các cấp.

3. Kết quả hai phong trào lớn của Đoàn:

Phong trào “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”

Đây là hoạt động liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, vì vậy BCH Đoàn BVĐK Quảng Nam luôn quan tâm, động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để ĐVTN tham gia các lớp học tập chính khoá, các lớp học tập chuyên sâu tin học, ngoại ngữ.

Công tác NCKH cũng được coi trọng. Đầu năm 2012, các ĐVTN trong bệnh viện đã đăng ký thực hiện 17 đề tài NCKH cấp cơ sở.

Song song với những hoạt động đoàn và phong trào TN, BCH Đoàn BV luôn xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vẫn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

- Phong trào hiến máu tình nguyện: các cán bộ trẻ khoa Huyết học - Truyền máu đã cùng với khoa và Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức và tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện

- Cử ĐVTN  tham gia đợt tình nguyện, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào TN tại tỉnh Sê Kông và một số tỉnh của nước Cộng Hòa DCND Lào.

- Cử ĐVTN tham gia Lớp huấn luyện cán bộ Đoàn – Hội năm 2012.

- Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn khối các cơ quan lần thứ VI.

- Tham gia triển lãm ảnh tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII.

Phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”

- BCH luôn khuyến khích các bạn ĐVTN tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Đầu năm 2012 đã có 07 ĐVTN đăng ký đi học đại học và sau đại học. BCH Đoàn BV cũng khuyến khích các bạn ĐVTN tham gia học ngoại ngữ…

- Luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao để nâng cao chất lượng KCB.

- BCH đoàn BVĐK Quảng Nam đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch “Năm Thanh niên 2012” với phương châm hành động “ Vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ” như: Ra quân dọn dẹp vệ sinh xung quanh BV,  tổ chức Lễ đăng ký ngân hàng máu sống tại BV…

- Phối hợp cùng Công Đoàn BV tổ chức thành công cuộc thi đổ nước vào chai, đập niêu đất và tìm hiểu các mẹo vặt trong gia đình nhân ngày Quốc tế phụ nữ.

- Tổ chức gặp gỡ, giao lưu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ nhân ngày sinh nhật Đoàn.

- Tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại cơ quan nhân Ngày Thanh niên hành động vì môi trường.

- Tạo điều kiện cho các ĐVTN cùng ĐV chi Đoàn kết nghĩa Văn phòng công an tỉnh Quảng Nam (PV11) tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Bác Hồ và các trò chơi dân gian” nhằm chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 – 19/5/2012).

- Phối hợp với Chi đoàn PV11 thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm trẻ mồ côi–sơ sinh Quảng Nam nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

- Tham giải giải bóng đá Mini Larue Cup.

- Khuyến khích các ĐVTN tham gia đầy đủ các hoạt động thể thao như bóng bàn, cầu lông do Đoàn cơ sở phối hợp với Công đoàn BV tổ chức.

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức chuyến công tác xã hội thăm và tặng quà tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm và đi thăm chứng tích lịch sử Sơn Mỹ tại tỉnh Quảng Ngãi nhân Kỷ niệm 65 năm ngày thương bình liệt sỹ(27/7/1947 – 27/7/2012).

- Tuyển chọn và giới thiệu cho Cấp ủy cũng như Đoàn cấp trên ĐVTN tiêu biểu tham dự chương trình Đào tạo lãnh đạo trẻ 2012 do tổ chức JICA tài trợ.

- Triển khai kế hoạch thực hiện việc tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

- Tham gia giải bóng đá giao hữu chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống lực lượng tin học Công an Nhân Dân do chi Đoàn kết nghĩa văn phòng Công An tỉnh tổ chức.

- Tích cực tập luyện và tham gia các tiết mục văn nghệ để tham gia Hội thi “ Phụ nữ duyên dáng” nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2012.

4. Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền:

Trong năm 2012, Đoàn BVĐK tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu cho Đảng hơn 10 Đoàn viên ưu tú (năm 2011 là 9 ĐVTN) và đã có 8 đồng chí được Chi bộ Đảng xem xét kết nạp (năm 2011 là 2 đồng chí). Nhiều Đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn. 100% ĐVTN tham gia góp ý kiến xây dựng Chi bộ, Đảng bộ bệnh viện và các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Định hướng cơ cấu lại tổ chức Đoàn (từ 06 chi đoàn thành 08 chi đoàn) theo hướng thuận lợi trong hoạt động của các chi đoàn.

VII. THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN:

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “ĐOÀN CƠ SỞ XUẤT SẮC VŨNG MẠNH”

Năm 2010 là Đơn vị dẫn đầu của Khối Văn hóa Xã hội

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn

DTNCSHCM1

Thăm chứng tích lịch sử Sơn Mỹ tại tỉnh Quảng Ngãi nhân Kỷ niệm 65 năm ngày thương bình liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012)

DTNCSHCM2

Thăm và tặng quà tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm nhân Kỷ niệm 65 năm ngày thương bình liệt sỹ

DTNCSHCM3

Hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TN Cộng Sản HCM

DTNCSHCM4

Tham gia giải bóng đá Mini Larue Cup.

DTNCSHCM5

Tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện

DTNCSHCM6

Tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại cơ quan nhân Ngày Thanh niên hành động vì môi trường

DTNCSHCM7

Giao lưu với chi Đoàn kết nghĩa Văn phòng công an tỉnh Quảng Nam (PV11)

DTNCSHCM9

Tham gia văn nghệ chào mừng HNKH của bệnh viện

DTNCSHCM11

Tham gia khám chữa bệnh ở Tây Giang

DTNCSHCM10

Hoạt động tình nguyện tại Tỉnh Sekong-Lào

Video clip giải bóng đá Mini bệnh viện đa khoa Quảng Nam do Đoàn TNCSHCM BV tổ chức

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 13:45

Đảng bộ

 • PDF.

Đang cập nhật nội dung ...

1. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 3 2015 20:15

Công đoàn

 • PDF.

CongdoanBV

 

quicheCD

Để tăng cường trách nhiệm về mối quan hệ công tác giữa Chính quyền và Công đoàn trong bệnh viện, theo quyết định số 1244/ BYT- QĐ của Bộ Y tế ban hành ngày 02/8/ 1999, sau khi thảo luận trong Ban lãnh đạo bệnh viện thống nhất xây dựng qui chế mối quan hệ giữa Chính quyền và Công đoàn như sau:

A. NGUYÊN TẮC CHUNG:

  1. Mối quan hệ giữa Chính quyền và Công đoàn dựa trên cơ sở Công đoàn là tổ chức chính trị của Công nhân và người lao động, chức năng của Công đoàn là chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, tổ chức động viên các thành viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  2. Thủ trưởng đơn vị khi thực hiện chức năng quản lý có liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động đều phải có sự tham gia góp ý của Công đoàn cơ sở.

  B. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ :

   I. THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG BỆNH VIỆN :

   1. Mời Công đoàn tham gia ý kiến khi Chính quyền dự thảo chỉ tiêu kế hoạch công tác hằng năm.

   2. Công đoàn  phối hợp với chính quyền khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của các thành viên trong bệnh viện. Ban Giám đốc Bệnh viện cùng Thường vụ Công đoàn cơ sở có trách nhiệm chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị CBCC hằng năm theo đúng qui định của nhà nước và hướng dẫn của Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt nam, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị Quyết Hội nghị.

   3. Công đoàn cùng chính quyền giám sát việc thực hiện dân chủ, công khai trong công tác quản lý lao động, trong những công việc có liên quan đến nghĩa vụ của người lao động trong việc đề bạt Cán bộ quản lý.

   4. Ban Giám đốc và Thường vụ Công đoàn chịu trách nhiệm trả lời những thắc mắc, kiến nghị, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của các thành viên theo qui định của pháp luật và Bệnh viện đề ra.

   II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA:

   1. Ban Giám đốc phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức phát động, chỉ đạo các phong trào thi đua của đơn vị, đề ra mục tiêu, nội dung thi đua và chế độ khen thưởng. BCH Công đoàn có trách nhiệm động viên, theo dõi, kiểm tra, phát hiện cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Tổ chức Hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm. 

   2. Đơn vị thành lập Hội đồng thi đua, trong đó Giám Đốc là chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở là Phó chủ tịch hội đồng.

   III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG  HỢP PHÁP, CHĂM LO ĐỜI SỐNG VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG:

   1. Chính quyền phối hợp với Công đoàn phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành để CB-VC thực hiện và giám sát việc thực hiện .

   2.Công đoàn cử đại diện tham gia vào các Hội đồng của đơn vị như: Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng thi đua… Khi bàn bạc những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của lao động nữ thì phải mời đại diện của Ban nữ công của Công đoàn cơ sở tham dự .

   3. Khi có những vấn đề không nhất trí giữa Chính quyền và Công đoàn, cả 2 bên đều có trách nhiệm báo bằng văn bản lên cấp trên trực tiếp của mình để nghiên cứu và giải quyết. Nếu cấp trên giải quyết mà 2 bên vẫn không nhất trí thì Thủ trưởng cơ quan quyết định và chịu trách nhiệm theo qui định điều 12 của Luật Công đoàn và phải báo cáo lên lãnh đạo chính quyền, Công đoàn trực tiếp .

   4.Công đoàn cùng Ban Giám đốc tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động: Hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, BHXH, sử dụng quỹ phúc lợi và các chế độ chính sách khác có liên quan đến lợi ích chính đáng hợp pháp của viên chức và người lao động, việc kiểm tra phải đúng qui định pháp luật .

   5. Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động, BCH Công đoàn cơ sở chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo qui định của pháp lệnh thanh tra .

   6. Công đoàn cùng chính quyền tổ chức, động viên các thành viên tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với pháp luật để bổ sung kinh phí hoạt động, cải thiện đời sống .

   7. BCH Công đoàn cơ sở tham gia với chính quyền trong việc quản lý và sử dụng hợp lý quỹ phúc lợi tập thể của đơn vị .

   IV. XÂY DỰNG BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN VIÊN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ :

   1. Ban Giám đốc cần tham khảo ý kiến của thường vụ Công đoàn cơ sở:

   Khi thay đổi công tác của cán bộ Công đoàn từ Tổ Công đoàn trở lên.

   V. BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN CẦN THIẾT CHO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN :

   1. Ban Giám đốc tạo điều kiện bố trí văn phòng, phương tiện làm việc, đi lại, hỗ trợ công tác phong trào cho công đoàn hoạt động.

   - BCH Công đoàn có trách nhiệm nộp kinh phí Công đoàn theo Thông tư hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính và Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam.

   2.Các ủy viên BCH Công đoàn cơ sở, ủy viên ban kiểm tra Công đoàn khi được công đoàn cấp trên triệu tập đi họp, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, đại hội v.v.. được chính quyền  tạo điều kiện phương tiện đi lại và thanh toán công tác phí theo qui định hiện  hành.

   3. Ban Giám đốc cần tạo điều kiện về thời gian cho Cán bộ Công đoàn hoạt động công tác Công đoàn.

   VI.  LỀ LỐI LÀM VIỆC:

   1. Ban Giám đốc được mời và có trách nhiệm tham dự hội nghị định kỳ của BCH công đoàn cơ sở để đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động của công đoàn và kế hạch hoạt động giữa chính quyền và công đoàn.

   - Hội nghị liên tịch giữa Ban Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn cơ sở được tổ chức theo định kỳ 3 tháng một lần do chủ tịch Công đoàn chuẩn bị .

   2. Các văn bản pháp luật, các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước của ngành khi nhận được, Ban Giám đốc sao gởi công văn cho Công đoàn cơ sở biết, để theo dõi giám sát, phối hợp hoạt động của chính quyền trong đơn vị .

   C. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

   1. Ban Giám đốc cùng BCH công đoàn tổ chức thực hiện nghiêm túc qui chế này. Hằng năm tổ chức kiểm điểm việc thực hiện Qui chế trong Hội nghị công chức của đơn vị .

   2. Ban Giám đốc phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện Qui chế và có quyền kiến nghị, xử lý những đơn vị, cá nhân làm trái hoặc không thực hiện đúng trách nhiệm của người lao động và đoàn viên công đoàn được pháp luật qui định.

   3. Qui chế này được thực hiện từ ngày ký, các qui chế, qui định trước đây đều không có giá trị./.
   kytenCD
    
    
    

   Bài đã đăng năm 2014:

   Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 6 2014 09:46

   Các khoa cận lâm sàng

   • PDF.
   1. Khoa Hóa sinh
   2. Khoa Vi sinh
   3. Khoa Huyết học truyền máu
   4. Khoa Giải phẫu bệnh
   5. Khoa Chẩn đoán hình ảnh
   6. Khoa Dược
   7. Khoa Dinh dưỡng
   8. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

   Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 10:31

   You are here Tổ chức