Đặc điểm giải phẫu và vai trò cơ sinh học của sụn chêm

Bs Lê Quang Hoàng Nhã - Khoa Ngoại CT

ĐẶT VẤN ĐỀ

Số lượng chấn thương khớp gối nói chung và thương tổn SC nói riêng ngày càng tăng.

Vai trò của SC:

sunchem

Xem tiếp tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 7 2019 18:05