Đánh giá kết quả điều trị đục bao sau thể thủy tinh bằng Laser Nd:YAG

Bs Phan Nguyễn Tương Vi -

Đục bao sau thể thủy tinh là một biến chứng phổ biến sau phẫu thuật đục thể thủy tinh. Trong phẫu thuật đục thể thủy tinh, phẫu thuật viên lấy đi phần lớn bao trước ở trung tâm, toàn bộ chất vỏ và nhân thể thủy tinh, chỉ để lại một ít bao trước và toàn bộ bao sau. Đục bao sau thể thủy tinh được khởi phát bằng phản ứng viêm do chấn thương mô từ quá trình phẫu thuật đục thể thủy tinh, kết hợp với phản ứng của các mô với vật thể lạ là thể thủy tinh nhân tạo. Đục bao sau thể thủy tinh là kết quả của quá trình tăng sinh, di cư và biệt hóa của các tế bào biểu mô thể thủy tinh [49].

Nguyễn Quốc Đạt (2005) nghiên cứu ngẫu nhiên 686 mắt được đặt thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng. Theo dõi sau phẫu thuật 2 năm, tỷ lệ biến chứng đục bao sau thể thủy tinh là 54,8% [4]. Tỷ lệ hiện mắc của đục bao sau thể thủy tinh rất thay đổi giữa các báo cáo. Theo Sundelin K. (2014), tỷ lệ hiện mắc đục bao sau thể thủy tinh sau phẫu thuật 3 năm là 5,2% và sau 5 năm là 11,9% [66]. Đục bao sau thể thủy tinh làm ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhân sau phẫu thuật đục thể thủy tinh và có mối quan hệ mật thiết về y tế, kinh tế và xã hội. Ngoài việc gây ảnh hưởng thị lực, đục bao sau thể thủy tinh còn làm bệnh nhân dễ bị chói sáng và dễ dẫn đến song thị một mắt [22].

Xem tiếp tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 10 2020 11:37