• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
400

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Chủ nhật, 03 Tháng 9 2017 12:45

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
242 60.5%
Tạm được
104 26%
Sạch sẽ
49 12.3%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?