• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
398

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 19 Tháng 7 2017 18:41

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
241 60.6%
Tạm được
104 26.1%
Sạch sẽ
48 12.1%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?