• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
392

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 27 Tháng 5 2017 04:01

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
240 61.2%
Tạm được
101 25.8%
Sạch sẽ
46 11.7%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?