• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
432

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 13:59

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
256 59.3%
Tạm được
114 26.4%
Sạch sẽ
57 13.2%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?