• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
412

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Chủ nhật, 06 Tháng 5 2018 15:31

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
247 60%
Tạm được
109 26.5%
Sạch sẽ
51 12.4%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?