• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
416

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 12 Tháng 7 2018 14:35

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
249 59.9%
Tạm được
110 26.4%
Sạch sẽ
52 12.5%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?