• Phone:05103.851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
388

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 21 Tháng 3 2017 17:56

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
239 61.6%
Tạm được
99 25.5%
Sạch sẽ
45 11.6%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?