• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
426

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 15 Tháng 11 2018 23:26

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
255 59.9%
Tạm được
111 26.1%
Sạch sẽ
55 12.9%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?