• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Phân loại chấn thương thận theo AAST

  • PDF.

Bs Hồ Kiến Phát - Khoa Ngoại TN-LN

ctt11

Xem tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 13 Tháng 10 2016 19:48

You are here Đào tạo Tập san Y học Phân loại chấn thương thận theo AAST