• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Carcinôm tuyến của phổi

  • PDF.

Bs Nguyễn Xuân Hiền - Khoa GPB

carci1

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 12:38

You are here Đào tạo Tập san Y học Carcinôm tuyến của phổi