• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Đánh giá tổn thương động mạch vành qua kỹ thuật chụp mạch vành chọn lọc

  • PDF.

TS Phan Đồng Bảo Linh - Khoa Nội TM

machvan1

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 12:18

You are here Đào tạo Tập san Y học Đánh giá tổn thương động mạch vành qua kỹ thuật chụp mạch vành chọn lọc