• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Lịch thi đấu World Cup 2018, the game gamecardvn online, phòng khám đa khoa thái bình dương

Đánh giá tổn thương động mạch vành qua kỹ thuật chụp mạch vành chọn lọc

  • PDF.

TS Phan Đồng Bảo Linh - Khoa Nội TM

machvan1

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 12:18

You are here Đào tạo Tập san Y học Đánh giá tổn thương động mạch vành qua kỹ thuật chụp mạch vành chọn lọc