• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Bắc cầu nối động mạch vành so với can thiệp mạch vành qua da cho bệnh nhân bệnh ba thân: Thử nghiệm SYNTAX theo dõi qua năm năm

  • PDF.

TS Phan Đồng Bảo Linh - Nội TM

bacau1

Bắc cầu nối động mạch vành (CABG) được xem là tiêu chuẩn chăm sóc cho bệnh nhân bệnh ĐMV ba thân, nhưng kết quả so sánh thời gian dài từ các thử nghiệm ngẫu nhiên so phẫu thuật bắc cầu với can thiệp mạch vành qua da (PCI) sử dụng giá đỡ động mạch vành phủ thuốc (DES) vẫn còn hạn chế. Kết quả năm năm của bệnh nhân 3 thân được điều trị bằng phẫu thuật bắc cầu hoặc PCI sử dụng giá đỡ phủ thuốc paclitaxel thế hệ đầu tiên cho rằng phẫu thuật bắc cầu vẫn nên là chăm sóc tiêu chuẩn vì tỷ lệ tử vong, NMCT và tái thông mạch lại thấp hơn ý nghĩa, trong khi tỷ lệ đột quỵ tương tự. Đối với những bệnh nhân có điểm SYNTAX thấp, PCI là chiến lược tái thông mạch chấp nhận được, mặc dù với mức tỷ lệ cao hơn đáng kể lặp lại tái thông mạch.

Phương pháp

• Bệnh nhân bệnh ĐMV ba thân hoặc thân chung được phân ngẫu nhiên PCI với giá đỡ động mạch phủ thuốc paclitaxel thế hệ đầu tiên hoặc phẫu thuật bắc cầu trong thử nghiêm SYNTAX.

• Phân tích xác định trước này thể hiện kết quả 5 năm của bệnh nhân bệnh ba thân (n = 1095).

bacau2

Kết quả

• Tỷ lệ biến cố chủ yếu của tim và mạch máu não (MACCE) cao hơn đáng kể ở những bệnh nhân PCI so với phẫu thuật bắc cầu (37,5 so với 24,2%, p <0.001).

• Can thiệp mạch vành qua da so với phẫu thuật bắc cầu cho tỷ lệ cao hơn ý nghĩa của tử vong/ đột quỵ/ nhồi máu cơ tim (NMCT) (22,0 so với 14,0%, p <0.001), tử vong do tất cả các nguyên nhân (14,6 so với 9,2% , p = 0,006), NMCT (9,2 so với 4,0%, p = 0,001) và tái thông mạch máu lại (25,4 so với 12,6%, P <0,001); Tuy nhiên, đột quỵ là tương tự giữa các nhóm sau 5 năm (3,0 so với 3,5%, p = 0,66).

bacau3

• Kết quả là phụ thuộc vào tổn thương phức tạp; ở những bệnh nhân điểm SYNTAX mức thấp (0-22 điểm), PCI so với phẫu thuật bắc cầu có tỷ lệ MACCE tương tự (33,3% so với 26,8%, p = 0,21), nhưng nhóm can thiệp tái thông mạch máu lại nhiều hơn đáng kể (25,4% so với 12,6%, p = 0.038), trong khi ở tam phân vị điểm SYNTAX trung gian (23-32 điểm) hoặc cao (≥33 điểm), phẫu thuật bắc cầu thể hiện ưu thế rõ ràng về MACCE, tử vong, NMCT và lặp lại tái thông mạch máu.

• Sự khác biệt về MACCE giữa PCI và phẫu thuật bắc cầu mạnh hơn ở bệnh nhân đái tháo đường [tỷ nguy cơ (HR) = 2,30] so với không mắc bệnh đái tháo đường (HR = 1,51), mặc dù P cho sự so sánh này không có ý nghĩa cho MACCE (P = 0,095) hoặc bất kỳ điểm kết khác nào.

bacau4

Biểu đồ 1 Five-year estimates of adverse events. Kaplan–Meier curves for (A) MACCE, (B) all-cause death/stroke/MI, (C) all-cause death, (D) stroke, (E) MI, and (F) repeat revascularization. Bars represent ±1.5 standard error. P-values from log-rank test. CABG, coronary artery bypass grafting; CI, confidence interval; HR, hazard ratio; PCI, percutaneous coronary intervention; MACCE, major adverse cardiac and cerebrovascular events; MI, myocardial infarction.

bacau5

Biểu đồ 2: So sánh bệnh ba thân ở bệnh nhân đái tháo đường và không

bacau6

Biểu đồ 3: Kết quả theo dỏi 5 năm theo tam phân vị điểm SYNTAX.

Kết Luận

Kết quả 5 năm ở bệnh nhân bệnh ba thân ĐMV trong các nhánh ngẫu nhiên của thử nghiệm SYNTAX cho thấy rằng điều trị bằng phẫu thuật bắc cầu so với PCI dùng stent phủ thuốc thế hệ đầu paclitaxel cho kết quả thấp hơn ý nghĩa của tỷ lệ tử vong và NMCT nên do đó vẫn được xem là tiêu chuẩn chăm sóc cho bệnh ba thân ĐMV. Bệnh nhân với bệnh ĐMV phức tạp (điểm SYNTAX trung bình hay cao) đặc biệt được hưởng lợi từ CABG, trong khi đó PCI là một lựa chọn điều trị có thể chấp nhận ở những bệnh nhân bị bệnh ít phức tạp hơn (điểm SYNTAX thấp), mặc dù có mức cao hơn đáng kể lặp lại tái thông mạch máu. Các thử nghiệm ngẫu nhiên là cần thiết nhằm đánh giá lại lựa chọn tái thông mạch máu trong thời đại của các thế hệ stent phủ thuốc mới hơn.

*SYNTAX Study: SYNergy Between PCI With TAXUS and Cardiac Surgery.

Theo Eur Heart J. 2014;35(40):2821-30.

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 15 Tháng 2 2015 20:44

You are here Đào tạo Tập san Y học Bắc cầu nối động mạch vành so với can thiệp mạch vành qua da cho bệnh nhân bệnh ba thân: Thử nghiệm SYNTAX theo dõi qua năm năm