• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Kháng sinh trong thực hành lâm sàng

  • PDF.

CLB Khoa học trẻ - Bs Nguyễn Tuấn Long

KS lamsang

Mục tiêu: 

1. Chọn lựa kháng sinh

2. Sử dụng theo PK/PD

3. Điều chỉnh theo chức năng thận

Xem tiếp toàn văn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 14 Tháng 3 2015 19:14

You are here Đào tạo Đào tạo nhân viên BV Kháng sinh trong thực hành lâm sàng