• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Đào tạo nhân viên BV

Cẩm nang chẩn đoán và xử trí bệnh tay chân miệng ở trẻ em

  • PDF.

Cẩm nang điều trị bệnh tay chân miệng - Tải tài liệu

Phụ lục hướng dẫn chẩn đoán điều trị - Tải tài liệu

(Tài liệu đã được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế nghiệm thu)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 16:12

You are here Đào tạo Đào tạo nhân viên BV