• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Khuyến cáo năm 2010 về Hồi Sinh Tim Phổi của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ (p.1)

  • PDF.

CPR

Xem và tải về tại đây


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 10 Tháng 9 2013 13:42

You are here Đào tạo Đào tạo ngành y tế Khuyến cáo năm 2010 về Hồi Sinh Tim Phổi của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ (p.1)