• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Đề tài NCKH

Nghiên cứu tình trạng suy mòn ở Bệnh nhân Suy tim mạn

  • PDF.

Tác giả: Bs Trần Lâm - Khoa Nội tim mạch

Xem toàn văn tại đây

Click vào đây để tải về 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 09:32

Dự báo nguy cơ mắc bệnh mạch vành và mạch não trong 10 năm bằng thang điểm Framingham cho người trưởng thành tại tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Tác giả:

NGUYỄN THỊ LIÊN  – TT TTGDSK Quảng Nam

TRẦN LÂM                – khoa Nội TM BVĐKT

và cộng sự

Xem toàn văn tại đây

Click vào đây để tải 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 09:34

Sử dụng vạt da - cân thần kinh hiển ngoài có tuần hoàn ngược dòng che phủ tổn thương mất da vùng gót - bàn chân

  • PDF.

Tác giả: BS CKI.Nguyễn Tam Thăng - Khoa Ngoại chấn thương

Xem toàn văn tại đây

Click vào đây để tải toàn bộ đề tài

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 09:34

You are here Đào tạo Đề tài NCKH